Algemene voorwaarden

Menig ondernemer beschikt over algemene voorwaarden, waarin tal van contractuele voorwaarden staan die de ondernemer belangrijk vindt wanneer wordt gehandeld met een klant of andere partij. Algemene voorwaarden bevatten doorgaans bepalingen over onder meer (beperking van) uw aansprakelijkheid, betalings-/leveringstermijnen, en veelal een rechts- en forumkeuze. Door met algemene voorwaarden te werken, hoeft niet voor iedere bestelling of andere rechtsverhouding een uitgebreid contract te worden opgesteld.

Maatwerk

Uw algemene voorwaarden moeten wel passen bij úw bedrijf en úw ondernemersactiviteiten. Ook dienen ze geschikt zijn voor de rechtsverhouding die u in het leven wenst te roepen. Zo zijn algemene verkoopvoorwaarden vrij nutteloos wanneer u goederen inkoopt of bepaalde vormen van diensten verleent.

Toepasselijkheid van algemene voorwaarden

Als u over de grens handelt, is het bovendien van belang dat u als ondernemer goed weet hoe uw algemene voorwaarden gelding krijgen. Als u handelt met een Nederlandse partij, heeft niets aan uw algemene voorwaarden als deze niet op de contractsverhoudingen van toepassing worden verklaard. Het (Nederlandse) Burgerlijk Wetboek beschrijft op welke wijze uw algemene voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen kunnen gaan beheersen, en hoe een eventuele verwijzing van de wederpartij naar eigen algemene voorwaarden moet worden gepareerd. Die regeling is anders dan in België.

Bijzondere voorwaarden gaan boven algemene voorwaarden

Bijzondere voorwaarden (het contract) prevaleren boven algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden hebben enkel aanvullende werking voor zover een contract geen afwijkende bepalingen bevat (en de wet een dergelijke afwijking/aanvulling toestaat). Als in een contract Nederlands recht van toepassing wordt verklaard, en tevens wordt verwezen naar uw algemene voorwaarden, dan moeten die voorwaarden nog wel voldoen aan de eisen die het Nederlandse recht daaraan stelt.

Alles binnen redelijke grenzen

De in Nederland geldende contractsvrijheid gaat uiteraard niet zo ver dat nakoming van ieder beding in algemene voorwaarden naar de letter kan worden afgedwongen. Bepalingen in algemene voorwaarden moeten ook redelijk en billijk zijn. Maar wat is in de Nederlandse handelspraktijk redelijk en billijk, en wanneer kunnen algemene voorwaarden worden vernietigd?

Meer informatie /contact
Voor deze vraagstukken, en voor de beoordeling van algemene voorwaarden die uw Nederlandse contractspartij aan u voorschotelt, kunt u bij ons voor advies terecht. Neem vrijblijvend contact op met één van onze specialisten.