Europese betalingsbevelprocedure in Nederland

Wordt uw openstaande factuur niet betwist, dan kunt u ook kiezen voor de Europese Betalingsbevelprocedure. Deze ‘niet geschoten, altijd mis’-procedure is eenvoudig op te starten via een gestandaardiseerd verzoek aan de rechter.

Het EBB-verzoek: een formulier

De bevoegdheid van de rechter moet kort worden onderbouwd, maar de gronden van uw vordering hoeft u alleen maar te benoemen. Als het formulier is ingediend en het griffierecht is betaald, stuurt de bevoegde rechter zelf het betalingsbevel (‘EBB’) naar uw Nederlandse debiteur.

Uw Nederlandse schuldenaar reageert niet

Reageert uw debiteur niet binnen 30 dagen, dan wordt het EBB uitvoerbaar verklaard en kunt u het direct ten uitvoer leggen in de gehele EU (behalve Denemarken). De praktijk leert dat menig debiteur niet reageert. In dat geval heeft u dus al snel een titel waarmee u tot tenuitvoerlegging van het EBB en beslaglegging kunt overgaan. Met het EBB kunt u net zoveel als met een door de Nederlandse rechter gewezen vonnis.

Wat als uw Nederlandse schuldenaar wél reageert?

De debiteur kan uitvoerbaarverklaring van het EBB enkel voorkomen door de rechter binnen genoemde termijn mede te delen dat de vordering wordt betwist. Wat er dan gebeurt hangt af van de keuze die u als Belgische schuldeiser zelf vooraf heeft gemaakt.

Zo kunt u ervoor kiezen dat in het geval uw Nederlandse debiteur de vordering tijdig betwist, de procedure komt te eindigen. In dat geval bent u enkel uw dan reeds gemaakte kosten (griffierecht) kwijt. U behoudt gewoon het recht om later alsnog een gewone incassoprocedure te starten bij de gewone rechter. Met andere woorden: baat het niet, dan schaadt het ook niet.

Als schuldeiser kunt u er ook voor kiezen dat de EBB-procedure, in geval van een eventuele betwisting van de vordering, zal worden doorverwezen naar de gewone rechter voor verdere inhoudelijke behandeling. Meer informatie over procederen in Nederland kunt u hier vinden.

De schuldeiser (verzoeker) heeft de regie

Als schuldeiser bepaalt u dus zelf vooraf (in het EBB-verzoek) of de EBB-procedure in het geval van betwisting ofwel direct komt te eindigen ofwel verder inhoudelijk wordt behandeld in een reguliere procedure voor de bevoegde rechtbank. Als u de EBB-procedure opstart, dan bent u dus niet gedwongen om ook verder (en over de inhoud van het geschil) te procederen. U moet uw keuze maken in het EBB-verzoek, en die keuze wordt natuurlijk niet door de rechter aan uw Nederlandse debiteur medegedeeld.

Alleen voor grensoverschrijdende vorderingen

Deze procedure is enkel beschikbaar voor grensoverschrijdende vorderingen, dus als de debiteur en crediteur allebei in een ander EU-land zijn gevestigd. En hoewel deze EBB-procedure is gebaseerd op een Europese verordening, kent deze procedure in elke lidstaat wel verschillen ten aanzien van de uitvoering. Zo moet u weten bij welke rechtbank u het verzoek kunt indienen, op welke wijze het mag worden ingediend, hoe het griffierecht wordt berekend, hoe (en wanneer) het griffierecht moet worden betaald, etc. Daarbij, en bij het opstellen van het EBB-verzoek en het verdere traject, kunnen wij u van dienst zijn.

Omgekeerd kunt u natuurlijk ook als Belgische debiteur een EBB-verzoek uit Nederland ontvangen. Als u de vordering van uw Nederlandse crediteur betwist, en die crediteur heeft voor dat geval aangegeven dat de procedure dan bij de Nederlandse rechtbank inhoudelijk zal worden voortgezet, dan heeft u wellicht ook bijstand van een Nederlandse advocaat nodig.

Meer informatie / contact
Voor meer informatie over de Europese betalingsbevelprocedure in Nederland, neem vrijblijvend contact op met één van onze incassospecialisten.