ICT

De rol van software en ICT in ondernemingen wordt groter en groter. Bij het gebruik van software horen contracten, zoals licentieovereenkomsten, ontwikkelovereenkomsten en Service Level Agreements (SLA).

Het maken en beoordelen van dergelijke ICT-contracten vergt niet alleen kennis van het contractenrecht, maar ook van de ICT zelf en van de praktijk waarin ICT-contracten moeten worden uitgevoerd. Resultaatverbintenissen aangaan is lastig en in een ontwikkelingstraject komen vaak onverwachte kosten naar voren. De verwachtingen moeten helder zijn, voor zowel degene die de software levert als de eindgebruiker of afnemer.

ICT-contracten zijn vooral een nationaalrechtelijke aangelegenheid, ondanks de veelal aanwezig zijnde internationale aspecten (IE-rechten, privacy, grensoverschrijdende levering/uitvoering, etc.). Ook al zijn de contractspartijen in verschillende landen gevestigd, uiteindelijk moet de overeenkomst worden opgesteld, beoordeeld en nagekomen naar het toepasselijke contractenrecht. Dat kan in voorkomend geval het Nederlandse recht zijn. En komt het aan op een procedure, dan is het van belang dat u weet welke rechter bevoegd is om van uw geschil kennis te nemen.

Onze ICT-recht advocaten staan u bij om ICT-overeenkomsten helder vast te leggen of om bij geschillen voor u op te treden.

Meer informatie /contact
Voor meer informatie over onze dienstverlening bij ICT-vraagstukken kunt u vrijblijvend contact opnemen met één van onze specialisten.