Intellectuele eigendom

Het intellectuele eigendomsrecht, privacyrecht en ICT-recht zijn en blijven in ontwikkeling. Onze advocaten ontwikkelen zich mee. Zo heeft MannaertsAppels specialisten in huis die u kunnen adviseren over onder meer auteursrechten, modelrechten en beeld- en woordmerken, de AVG en diverse ICT-contracten.

Internationale aspecten

Het intellectueel eigendomsrecht omvat zowel nationale als internationale aspecten. Zo kent de EU onder meer het Gemeenschapsmodelrecht (geregistreerd/ongeregistreerd) en het Gemeenschapsmerk. Voor het Benelux-grondgebied kunnen eveneens model- en merkrechten worden geregistreerd. 

Verder worden diverse intellectuele eigendomsrechten geregeld in tal van internationale verdragen.

Nederlands recht

Daarnaast zijn er intellectuele eigendomsrechten die puur naar Nederlands recht ontstaan (het auteursrecht). Ook vindt u in Nederland aanverwante rechtsfiguren die veelal, naast het beroep op een intellectueel eigendomsrecht, worden ingeroepen bij een inbreukprocedure (onrechtmatige daad; slaafse nabootsing).

Deponering en bescherming van intellectuele eigendomsrechten

MannaertsAppels heeft specialisten in huis die u kunnen helpen bij het deponeren van een merk- of modelrecht. Daarnaast kunnen wij u adviseren over het beschermen van uw intellectueel eigendom en nemen wij uw zaak onder de loep als iemand inbreuk maakt op uw intellectuele eigendom, of als u daarvan zelf wordt beschuldigd. Wij kunnen u bijstaan bij zowel het minnelijk traject als bij een eventuele procedure voor de Nederlandse rechter. En uiteraard kunnen wij u van dienst zijn bij het opstellen/beoordelen van contracten, zoals contracten waarbij IE-rechten in licentie worden gegeven of overgedragen, of waarbij derden in uw opdracht werkzaamheden verrichten waarbij IE-rechten ontstaan, etc.

Meer informatie /contact
Voor meer informatie over intellectuele eigendomsrechten kunt u vrijblijvend contact opnemen met één van onze specialisten.