Privacyverklaring

Deze privacyvoorwaarden gelden op elk gebruik van de webpagina’s van MannaertsAppels, zoals www.mannaertsappels.nl, www.mannaertsappels.be en www.mannaertsappelsletselschade.nl. Hierin staat beschreven welke (persoons)gegevens MannaertsAppels verwerkt, voor welke doeleinden en wat MannaertsAppels doet om uw privacy te beschermen.

Verwerking persoonsgegevens

MannaertsAppels verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de relevante privacywetgeving (Telecommunicatiewet en de Wet bescherming persoonsgegevens). Door onze website te gebruiken verklaart u deze privacyvoorwaarden te hebben gelezen en gaat u ermee akkoord daaraan gebonden te zijn.

Gegevensverzameling

MannaertsAppels verzamelt gegevens omtrent de gebruikers van de website, zoals domein, browsertype, bezochte pagina’s en IP-adres. Met deze gegevens kunnen wij u niet identificeren. Uw IP-adres is enkel herleidbaar tot de naam van uw acces provider of uw bedrijfsnetwerk. Daarnaast verzamelt MannaertsAppels slechts tot personen herleidbare informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig beschikbaar is gemaakt door u zelf. Deze informatie kan onder andere bestaan uit uw naam, functie, bedrijfsadres, e-mailadres, telefoonnummer en gegevens over uw bezoekgedrag zoals beschreven in deze privacyvoorwaarden.

Gebruik persoonsgegevens

MannaertsAppels gebruikt de vrijwillig door u verstrekte persoonsgegevens om met u te communiceren, beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website en voor marketingdoeleinden. Denk hierbij aan een verzoek van u om toekomstige communicatiemiddelen van MannaertsAppels te ontvangen, zoals whitepapers, evenementen of marketingcampagnes. In dat geval kunnen wij de informatie die u op de website heeft achtergelaten gebruiken om uw persoonlijke profiel te creëren. Met deze informatie passen wij onze reacties aan op uw wensen. Registreert u zich online voor een event, dan kunnen wij de genoemde informatie gebruiken om een reactie aan u te verzenden. Door gebruik te maken van de opt-out of uitschrijfoptie kunt ons altijd verzoeken om te stoppen met de verzending van deze materialen.

Cookies

Om besturing en navigatie op de website te kunnen verbeteren, maakt MannaertsAppels gebruik van cookies: kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in uw browser. Met deze cookies verzamelen we samengevoegde gegevens van bezoeken die de webmasters kunnen gebruiken om het aantal en type bezoekers op verschillende delen van de website te analyseren.

Bij uw eerste bezoek aan de website wordt uw toestemming gevraagd voor het gebruik van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat er tijdens uw bezoek aan de website geen cookies geplaatst worden.

Deze privacyvoorwaarden gelden alleen voor het gebruik van de cookies van MannaertsAppels. Het gebruik van cookies door derde partijen is onderworpen aan hun eigen privacyvoorwaarden.

De volgende cookies worden gebruikt op mannaertsappels.nl:

  • PHPSESSID (functioneel)
  • Taalkeuze (functioneel)
  • Google Analytics (analytisch)
  • Pinpoint (analytisch)

Google Analytics

MannaertsAppels gebruikt Google Analytics. De verkregen informatie via Google Analytics wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij de EU-US Privacy Shield voor het uitwisselen van persoonsgegevens. Google kan uw informatie slechts aan derden verschaffen indien het bedrijf hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Bekijk voor meer informatie hierover Google’s Privacy Policy.

Voor het gebruik van Google Analytics worden privacy vriendelijke cookies geplaats, hiervoor is geen toestemming van de bezoeker vereist.

Hyperlinks

Wij wijzen u erop dat deze website links bevat naar andere internetsites waarop in sommige gevallen geen privacyverklaring van toepassing is.

Beveiliging

MannaertsAppels heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Personen die namens MannaertsAppels toegang hebben tot uw gegevens zijn – onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels – verplicht tot geheimhouding. Wij hanteren algemeen geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging om de door bezoekers verstrekte informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging.

Rechten betrokkenen op grond van de Wbp

U mag ons verzoeken om u inzage te geven in de persoonsgegevens die wij van u hebben opgeslagen. Daarnaast kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of op een andere manier in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

Wijzigingen in de privacyverklaring

MannaertsAppels behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op elk gewenst moment en om welke reden dan ook aan te passen of te wijzigen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de website van MannaertsAppels? Neem dan contact op via info@mannaertsappels.nl of via telefoon +31 13 583 82 00.