Privacy

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de gehele EU van kracht. De uitvoeringsverordening laat enkele meer praktische aspecten over aan de verschillende lidstaten.

Ook hier geldt: voorkomen is beter dan genezen. Als u opereert in Nederland – bijvoorbeeld u verkoopt aan Nederlandse consumenten, u heeft Nederlandse werknemers in dienst of u schakelt een Nederlands bedrijf in dat voor u persoonsgegevens verwerkt – dan is het van groot belang dat uw privacybeleid en contracten (o.a. verwerkersovereenkomst) op orde zijn. Wij begrijpen heel goed dat u als ondernemer niet direct op die onvermijdelijke papierwinkel zit te wachten, maar wij nemen wat dat betreft graag uw zorg uit handen.

Wij toetsen of u voldoet aan de AVG en adviseert hoe u in uw organisatie het beste met deze verordening in de praktijk om kunt gaan. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een geconstateerd datalek. Omdat privacyvraagstukken terugkomen in alle soorten overeenkomsten, hebben onze advocaten hier regelmatig mee te maken. Wij kennen zowel de juridische vereisten als de praktische achtergrond waarin privacykwesties spelen. Dankzij deze combinatie zijn onze advocaten in staat om u te voorzien van een advies waarmee u aan de slag kunt. Via seminars houden we u op de hoogte van de actualiteit omtrent de bescherming van persoonsgegevens. Desgewenst treden we op als sparringpartner.

Wij denken graag mee over de rol van privacy en het beschermen van persoonsgegevens binnen uw organisatie. Ook al bent u in België gevestigd, als u in Nederland opereert – u heeft bijvoorbeeld een Nederlands filiaal, Nederlandse werknemers of klanten of u schakelt Nederlandse ‘verwerkers’ in – is het goed om te weten hoe de privacyregelgeving hier in de praktijk wordt toegepast.

Meer informatie /contact
Voor meer informatie over privacyrecht kunt u vrijblijvend contact opnemen met één van onze specialisten.