Sjoerd Tilman

+31 76 522 5260

MannaertsAppels, Breda
Postbus 2269
NL-4800 CG  BREDA

Sjoerd is werkzaam in de (internationale) ondernemingsrechtelijke praktijk. Hier is hij onder andere betrokken bij overnames en het maken en beoordelen van diverse contracten zoals overname- en joint venturecontracten, koop-, distributie- en agentuurovereenkomsten en algemene voorwaarden. Daarnaast wordt hij regelmatig aangesteld als curator of bewindvoerder. Vanuit deze ervaring is hij in staat om bestuurders, aandeelhouders en bedrijven te adviseren in het voorkomen en oplossen van moeilijkheden. Procederen kan daarbij onderdeel zijn van de met de cliënt gekozen strategie.

Optimale belangenbehartiging van cliënten staat centraal in de aanpak van Sjoerd. Door ook buiten de juridische kaders te treden, is hij in staat om creatieve oplossingen te vinden waarmee ondernemers vooruit kunnen. Dankzij zijn buitenlandervaring, zijn internationale netwerk en brede talenkennis, is Sjoerd de aangewezen persoon voor de behandeling van zowel Nederlandse als internationale zaken.

Naast zijn werk is Sjoerd voorzitter van Eurojuris Nederland, Chair van de Practice Group Insolvency, Restructuring and Banking van Eurojuris International. Verder verzorgt hij met regelmaat presentaties voor ondernemers.

Opleiding: Radboud Universiteit, Nederlands recht & Université de Poitiers, Droit Civil (D.E.A.-droit privé)
Advocaat sinds: 1990
Bij MannaertsAppels sinds: 01/06/2011
Volgde de cursussen: Insolad, financiële economie voor curatoren, diverse cursussen t.b.v. de (internationale) ondernemersrechtelijke praktijk
Zet zich in voor: Eurojuris International, Eurojuris Nederland, Push Business Club
Lid van: Vereniging Corporate Litigation, Brabants-Zeeuwse sociëteit voor Internationaal Zakendoen (BIZ), Franse KvK en NKvK, Insolad en Insol Europe