Stefan van der Horst

+31 13 583 82 06

MannaertsAppels, Tilburg
Postbus 772
NL-5000 AT  TILBURG

Vanuit zijn (studie)achtergrond is Stefan in het bijzonder thuis in het internationaal en Europees recht. Zakendoen beperkt zich niet tot de landsgrenzen, zodat het van belang is te herkennen waar de verschillen in rechtsstelsels relevant zijn, oog te hebben voor de verschillende manieren van zakendoen en terminologie in met name het (juridisch) Engels te beheersen. 

Stefan heeft een internationale praktijk, waarin hij ondernemingen uit binnen- en buitenland bijstaat in grensoverschrijdende kwesties. Waar nodig werkt hij daarbij samen met collega’s uit andere secties of zet hij zijn brede netwerk van buitenlandse advocaten in.

Zijn bijzondere aandacht gaat uit naar overeenkomsten op het gebied van franchise, distributie, agentuur, licentie en opdracht. Daarnaast is Stefan thuis in het ICT-recht en de daarbij horende vraagstukken over privacy en intellectuele eigendom.

Opleiding: Universiteit van Tilburg, Internationaal en Europees recht
Advocaat sinds: 2000
Bij MannaertsAppels sinds: 01/01/2004
Lid van: Vereniging voor Mededingingsrecht