Tenuitvoerlegging van een Belgisch vonnis in Nederland

Als u tegen uw Nederlandse debiteur al een incassoprocedure heeft gevoerd in België, dan kunt u dat Belgische vonnis op grond van Europese regelgeving in beginsel zonder vertragende en kostenverhogende procedures in Nederland (of andere EU-lidstaat waar zich verhaalsmiddelen van uw debiteur bevinden, m.u.v. Denemarken) ten uitvoer leggen.

Omzetting van uw Belgische vonnis naar een in Nederland voor executie vatbare titel (de exequaturprocedure) is niet meer nodig.

Uw debiteur staat niet geheel machteloos, maar kan zich slechts op een beperkt aantal formele gronden tegen tenuitvoerlegging van het in België gewezen vonnis verzetten.

Meer informatie / contact
Voor meer informatie over of juridische bijstand bij uw verhaalsacties (onderzoek verhaalsmiddelen, beslaglegging, onderhandeling met de wederpartij over bijv. betalingsregelingen, etc.) kunt u contact met ons opnemen.