Toepasselijk recht / bevoegde rechter

Hoewel België en Nederland allebei lid zijn van de EU, betekent dat niet dat het ondernemings- en contractenrecht in beide landen zodanig naar elkaar zijn toegegroeid dat er geen belangrijke verschillen meer zouden zijn waarmee rekening zou behoeven te worden gehouden. Dat is belangrijk om te weten bij het opstellen of beoordelen van een contract, en evenzeer bij het vaststellen van uw rechten en verplichtingen in geval van een geschil. Ook het Nederlandse procesrecht verschilt van het Belgische.

Rechtskeuze: Nederlands of Belgisch recht

Of een bepaalde overeenkomst moet worden toepast/uitgelegd naar Belgisch of Nederlands recht (of het recht van enig ander land), dat hangt in eerste instantie af van de vraag wat de contractspartijen daarover zijn overeengekomen. Partijen kunnen een zgn. rechtskeuze maken.

Als u met een Nederlandse relatie over een contract onderhandelt, welke rechtskeuze zou u moeten maken? Als Belgische ondernemer heeft u vanzelfsprekend meer voeling met het Belgische recht, maar bij bepaalde contracten kan het voor u als Belgische ondernemer juist aantrekkelijk zijn om toch te kiezen voor toepasselijkheid van Nederlands recht. En soms ontbreekt simpelweg de onderhandelingsruimte om te kiezen voor het Belgische recht. Wij kunnen u adviseren over de Nederlandsrechtelijke aspecten van tal van contracten en waar met name het Nederlandse recht verschilt met het Belgische recht, waar juist uw eigen kennis en ervaring liggen.

Als in een contract geen rechtskeuze wordt gemaakt, dan is voor het antwoord op de vraag of Belgisch dan wel Nederlands recht van toepassing is bepalend om wat voor  soort contract het gaat en in voorkomend geval in welk land bepaalde verplichtingen worden uitgevoerd.

Forumkeuze: Nederlandse of Belgische rechter

Ook ten aanzien van de rechter, die exclusief bevoegd is van geschillen tussen u en uw Nederlandse wederpartij kennis te nemen, kunnen contractuele afspraken worden gemaakt. En wordt een dergelijke forumkeuze niet gemaakt, dan moet aan de hand van toepasselijke regelgeving worden vastgesteld aan welke rechter – de Belgische of de Nederlandse – het concrete geschil ter beslechting kan (of moet) worden voorgelegd.

Meer informatie / contact
Voor meer informatie over procederen bij de Nederlandse rechter, kunt u hier terecht. Of neem direct contact op met een van onze specialisten.