Voor BA-autoverzekeraars

Indien uw verzekeringsnemers in Nederland een ongeval hebben meegemaakt, kan er schade ontstaan die door uw verzekeringsinstelling vergoed zal moeten worden. U kunt te maken krijgen met Nederlands recht. Mogelijk zijn er ook schadeposten die uw verzekeringsinstelling kan verhalen op de betrokken Nederlandse tegenpartij (of haar Nederlandse WAM-verzekeraar), door gebruikmaking van uw subrogatoir verhaalsrecht.

Voorbeeld

Uw Belgische verzekerde wordt slachtoffer van een auto-ongeval in Breda. Hij komt in aanrijding met een Nederlandse autobestuurder. Uw verzekerde loopt daarbij ernstig en langdurig letsel op. Beide partijen hebben schuld (50-50). Dit betekent dat uw verzekerde 50% van zijn schade kan claimen in Nederland. Uw verzekeringsinstelling zal daarentegen ook een deel van de schade moeten vergoeden.

Verhaalservice in Nederland

De gespecialiseerde letselschade advocaten van MannaertsAppels bieden rechtsbijstand aan zowel uw verzekeringsinstelling als aan uw verzekerden. De dienst houdt het volgende in:

  1. Gratis en geheel zonder verplichtingen beoordelen wij met uw verzekeringsnemer die slachtoffer is geworden van een ongeval de schuldvraag naar Nederlands recht. Indien er sprake blijkt van een Nederlandse aansprakelijke tegenpartij, dan bieden we uw verzekeringsnemer desgewenst rechtsbijstand. Die rechtsbijstand is in veel gevallen kosteloos voor uw verzekeringsnemer, omdat advocaatkosten in Nederland op de aansprakelijke partij te verhalen zijn;
  2. Wij informeren uw verzekeringsinstelling eveneens over de aansprakelijkheid naar Nederlands recht.

Voorbeeld

In veel gevallen kunnen wij gratis Nederlandse rechtsbijstand aanbieden aan uw Belgische verzekeringsnemers. Wij vorderen voor hem/haar zo mogelijk een volledige vergoeding van persoonsschade naar Nederlands recht. Door onze kennis en ervaring weten onze advocaten het beste resultaat voor uw verzekerden te bereiken. Tevens proberen wij met onze juridische dienstverlening de servicegraad van uw verzekeringsinstelling te verhogen. Verder kunnen wij uw verzekeringsinstelling (ook in complexe kwesties) adviseren bij de uitoefening van uw subrogatoir verhaalsrecht in Nederland.

Meer informatie / contact
Voor meer informatie over de ongevallen verhaalservice voor BA-autoverzekeraars, kunt u vrijblijvend contact opnemen met Stijn Kerkhof.