Voor Belgische ziekenfondsen

Indien uw zorgverzekerden in Nederland een ongeval hebben meegemaakt, kunnen er medische kosten ontstaan die door uw verzekeringsinstelling vergoed zullen moeten worden. U kunt die medische kosten vervolgens mogelijk verhalen op een Nederlandse aansprakelijke partij, door gebruikmaking van uw subrogatoir verhaalsrecht. In België is dit verhaalsrecht geregeld in artikel 136 § 2, vierde lid Ziektewet. In Nederland is een soortelijke bepaling neergelegd in artikel 7:962 lid 1 BW.

Voorbeeld

Uw verzekeringsnemer wordt slachtoffer van een verkeersongeval in Nederland. Het ongeval werd veroorzaakt door een Nederlander die voor burgerlijke aansprakelijkheid verzekerd is bij een Nederlandse WAM-verzekeraar. Uw verzekerde doorloopt vanwege het verkeersongeval een kostbaar medisch revalidatietraject. U kunt die medische kosten naar Nederlands recht terugvorderen.

Verhaalservice in Nederland

De gespecialiseerde letselschade advocaten van MannaertsAppels hebben inmiddels jarenlange ervaring opgedaan met de verhaalservice voor zorgverzekeraars in Nederland. Deze dienst is nu ook beschikbaar voor Belgische ziekenfondsen en haar verzekeringsnemers (leden). Wat houdt de verhaalservice in?

  1. Gratis en geheel zonder verplichtingen beoordelen wij met uw verzekeringsnemers die slachtoffer zijn geworden van een verkeersongeval of er naar Nederlands recht sprake is van een aansprakelijke tegenpartij;
  2. Indien er sprake is van een Nederlandse aansprakelijke tegenpartij (doorgaans is er dan ook een WAM-verzekeraar), dan bieden we uw verzekeringsnemers desgewenst rechtsbijstand. Die rechtsbijstand is in de meeste gevallen gratis voor uw verzekeringsnemers, omdat advocaatkosten in Nederland op de aansprakelijke partij te verhalen zijn;
  3. Wij informeren daarnaast uw ziekenfonds over medische kosten die u in Nederland kunt verhalen.

Voordelen

Het voordeel van de verhaalservice voor uw ziekenfonds is tweeledig. Ten eerste bieden wij uw verzekeringsnemers (in beginsel gratis) rechtsbijstand op het hoogste kwaliteitsniveau. Wij vorderen voor hem/haar zo mogelijk een volledige vergoeding van persoonsschade naar Nederlands recht. Daarmee beogen wij tevens een verhoging te bereiken van de servicegraad van uw verzekeringsinstelling. Ten tweede verhoogt uw instelling met onze ondersteuning de kans op een succesvolle spoedige verhaalsactie van uw medische kosten in Nederland. Dit betekent uiteindelijk (meer) winst voor uw verzekeringsinstelling.

Meer informatie / contact
Voor meer informatie over de ongevallen verhaalservice voor Belgische ziekenfondsen, kunt u vrijblijvend contact opnemen met Stijn Kerkhof.