Contracteren met Nederlandse partijen

Volstaat een contract dat u naar Belgisch recht heeft opgesteld nog wel als u dat contract aan een Nederlandse partij wilt aanbieden? En als u bijvoorbeeld een Nederlandse werknemer in dienst wilt nemen of een Nederlandse handelsagent wilt aanstellen, dan ontkomt u sowieso niet geheel aan het Nederlandse recht.

Afspraak is afspraak, dat geldt in zowel België als Nederland. Maar waar is naar Nederlands recht die contractsvrijheid begrensd, hoe komen in Nederland afspraken tot stand, waar moet men specifiek op letten bij het opstellen van contracten met Nederlandse partijen, wanneer is er sprake van een wanprestatie en wat zijn de gevolgen daarvan, hoe kan in Nederland een contract worden beëindigd zonder zich direct een verplichting tot betaling van schade of beëindigingsvergoeding op de hals te halen? Dergelijke vragen laten zich naar Nederlands recht anders beantwoorden dan naar Belgisch recht.

En ook al zijn België en Nederland naaste buren en trouwe handelspartners, en delen we een taal en historie, er zijn tal van culturele en praktische verschillen in de wijze waarop in beide landen zaken worden gedaan. Ten aanzien van zowel de totstandkoming en uitvoering van contracten als bij de beslechting van geschillen daarover is het nuttig om te worden bijgestaan door specialisten die u kunnen adviseren over de aanpak die in Nederland tot resultaat leidt. Als Nederlandse advocaten kennen wij als geen ander de Nederlandse zakencultuur.

Wij hebben een brede praktijk met diverse soorten cliënten uit verschillende branches. Onze ervaring – zowel als trusted advisor voor ondernemers als met procederen – helpt bij het opstellen van goede overeenkomsten: wij weten wat wel en niet goed uitpakt in de praktijk, en waar u als Belgisch ondernemer in het bijzonder op moet letten als u contracteert in Nederland.

In onze internationale rechtspraktijk adviseren (en procederen) we onder andere over agentuur- en distributieovereenkomsten, franchiseovereenkomsten, intellectuele eigendom, algemene voorwaarden en arbeidsovereenkomsten. Ook behandelen we activa-, passiva- en aandelentransacties bij de aan- en verkoop van bedrijven. Voor elk internationaal vraagstuk kunt u bij ons terecht.