Online verkopen in Nederland: de webshop

Verkoopt u online een product of dienst aan een Nederlandse afnemer, dan is in beginsel het recht van het land van de verkoper of dienstverlener van toepassing. Bent u de verkoper of dienstverlener, dan komt u in beginsel gewoon bij Belgisch recht terecht. Maar let wel, er zijn belangrijke uitzonderingen op deze hoofdregel. En als Belgisch recht van toepassing is, dan betekent dat niet per definitie dat geschillen ook moeten worden voorgelegd aan de Belgische rechter. En wat zijn de regels over online verkopen in Nederland?

Wanneer krijgt u te maken met Nederlands recht?

Een online verkoop wordt beheerst door Nederlands recht als de koper en verkoper daarvoor kiezen. Zo’n keuze kan natuurlijk expliciet worden uitonderhandeld en overeengekomen, maar veelal komt die keuze sluipenderwijs tot stand, bijvoorbeeld doordat de koper haar algemene inkoopvoorwaarden met een dergelijk rechtskeuzebeding van toepassing verklaart. Heeft u daartegen niet op de in de wet omschreven wijze geprotesteerd, dan wordt de overeenkomst beheerst door Nederlands recht.

Wanneer komt u bij de Nederlandse rechter terecht?

Als hoofdregel geldt dat partijen moeten procederen in het land van de gedaagde. Wilt u een procedure starten tegen een Nederlandse partij, dan moet u dus in beginsel het geschil voorleggen aan de Nederlandse rechter. U kunt in voorkomend geval kiezen tussen de gewone procedure of één van de Europese incassoprocedures.

Bent ú, een in België gevestigde ondernemer, de gedaagde partij, dan kan uw Nederlandse contractuele wederpartij in voorkomend geval afwijken van de hoofdregel. Gaat het geschil over een verbintenis uit overeenkomst, zoals bij een online verkoop van een product of dienst, dan mag uw zakelijke afnemer er ook voor kiezen om het geschil aan de Nederlandse rechter voor te leggen als u volgens de overeenkomst in Nederland het product had moeten leveren of de dienst had moeten verrichten. Neemt een Nederlandse consument-koper het initiatief voor een procedure, dan mag hij of zij ook in bepaalde gevallen kiezen in welk land de zaak aanhangig wordt gemaakt.

Met een zakelijke afnemer kunt u uiteraard vooraf, bij de online verkoop, een forumkeuze overeenkomen. Met de consument kunt u dat echter pas doen nádat het geschil al is ontstaan of wanneer de consument een keuzemogelijkheid heeft gekregen. Doorgaans zal een consument er niet voor kiezen om een geschil aan een buitenlandse rechter voor te leggen.

De verkoop op afstand naar Nederlands recht

Als u online in Nederland uw producten of diensten verkoopt, is enige kennis van het Nederlandse materiële en procesrecht een pré. De online verkoop, de zgn. ‘verkoop op afstand’, wordt grotendeels geregeld door een Europese richtlijn, die Nederland en België hebben omgezet in nationale wetgeving. Het materiële recht is in Nederland en België derhalve redelijk gelijk ten aanzien van de onderwerpen die door de richtlijn worden bestreken, en daarbij gaat het enkel om online verkopen aan consumenten. Voor het overige, en dus ook ten aanzien van online verkopen aan zakelijke afnemers in Nederland, wordt de online transactie beheerst door het algemene verbintenissenrecht en daarin verschilt het Nederlandse recht van het Belgische.

Eerder verscheen van de hand van Stefan van der Horst een blog over hoe een webwinkelier haar eigen rechtspositie ten opzichte van die van de consument kan verbeteren.

Meer informatie / contact
Voor meer informatie over de voorwaarden die Nederlands rechts stelt aan webshops, en verdere advisering bij online (en offline) verkopen in Nederland, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.