Fusie en overname in Nederland

Wilt u in Nederland een bedrijf kopen of verkopen, of wilt u met een Nederlandse vennootschap fuseren, dan moet u veel regelen. Onze fusie- en overnamespecialisten staan u bij in dit traject, van de intentie tot aan de closing.

De Nederlandse overnamepraktijk

Onze advocaten begeleiden veelvuldig fusies en overnames, zowel nationaal als internationaal. We kennen de Nederlandse markt, de wijze waarop marktpartijen, in het bijzonder de Nederlandse, opereren, onderhandelen en contracteren en beschikken in Nederland over een netwerk van relevante contacten. Maar bovenal verplaatsen we ons altijd eerst in úw situatie om de beoogde deal ook commercieel gezien zo voordelig mogelijk te sluiten. Daarom weten we wat er speelt en hoe we een fusie of overname kunnen realiseren waarmee iedereen tevreden is.

Samenwerking met andere disciplines

Rondom de fusie of overname bouwen we, voor zover nodig, een team met accountants, fiscalisten, corporate finance-experts en advocaten op dat gedurende het hele traject voor u optreedt en samenwerkt met de adviseurs van de andere partij. Beide partijen hebben immers als doel om op constructieve wijze de beoogde deal te sluiten.

Wij kunnen u begeleiden bij het gehele traject

Onze fusie- en overnamespecialisten kunnen u adviseren of begeleiden bij het volledige proces. We verdiepen ons eerst in úw bedrijf, zodat we weten welke belangen en risico’s er bij u spelen bij de beoogde fusie of overname en waar we dus vooral aan moeten denken in het verdere proces.

U kunt daarbij denken aan het uitvoeren of coördineren van een due diligence-onderzoek (als u koper bent) of het opstellen van het informatiememorandum over uw bedrijf (als u verkoper bent), het voeren van of adviseren bij de onderhandelingen met (de adviseurs van) de andere partij en de samenwerking met de notaris en uw andere adviseurs (fiscalisten, accountants, etc.). Ook zorgen we in nauw overleg met u voor het opstellen of redigeren van verantwoorde contracten, die erop gericht zijn te verzekeren dat u krijgt wat u wilt en waarmee eventuele problemen in de toekomst zo veel mogelijk kunnen worden voorkomen.

Onze precieze rol bij het fusie- of overnameproces wordt ingevuld in nauw overleg met u. 

Meer informatie / contact
Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met één van onze specialisten van onze internationale transactiepraktijk.