Incasso van vorderingen in Nederland

Betaalt uw in Nederland gevestigde debiteur uw factuur niet, dan staat u voor de keuze: laat u het erbij zitten of gaat u een incassoprocedure starten? U mist het thuisvoordeel waardoor procederen in het buitenland vaak een stap in het duister is. Want hoe werkt zo’n procedure in het buitenland, en wat kost dat aan advocaat- en gerechtskosten? 

Speciaal voor grensoverschrijdende (incasso)geschillen heeft de Europese wetgever enkele procedures ontworpen, die voor u als Belgische crediteur lang niet zo ingewikkeld, tijdrovend of kostbaar zijn als vaak wordt gedacht.